Projekt POL9025

Projekt POL9025 „Kultura bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego oraz doskonalenie systemu QA/QC w jednostkach medycyny nuklearnej w Polsce” („Promoting Safety Culture and Enhancing the Quality Assurance and Quality Control Capability of Nuclear Medicine Departments”) realizowany jest w ramach Programu Współpracy Technicznej Międzynarodowej Komisji Energii Atomowej na lata 2020-2021 (IAEA 2020-2021 Technical Cooperation Programme). Projekt ten przewiduje wykorzystanie funduszy Programu Współpracy Technicznej IAEA na działania koordynowane przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej i jego realizacja została podjęta po uzyskaniu zgody Ministerstwa Zdrowia, oraz w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Medycyny Nuklearnej (PTMN), Konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny nuklearnej oraz Państwową
Agencją Atomistyki (PAA). W ramach projektu POL9025 pozyskano środki finansowe umożliwiające
organizację szkoleń dla wiodących jednostek w zakresie medycyny nuklearnej oraz zakup wyposażenia do kontroli jakości do celów szkoleniowych. Realizacja projektu przewiduje w okresie 2020-2021 organizację szkoleń praktycznych oraz wdrażanie jednolitych procedur z zakresu wykonywania testów kontroli jakości urządzeń radiologicznych stosowanych w medycynie nuklearnej. Ponadto zakłada wsparcie dla 10 wiodących jednostek z całej Polski, wybranych na podstawie rekomendacji Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny nuklearnej. Wytypowano dwa ośrodki referencyjne (w Warszawie oraz Bydgoszczy), które po doposażeniu wykorzystane będą jako miejsca szkoleń w zakresie zapewniania i kontroli jakości.

W ramach zaplanowanej sesji odbędzie się szkolenie w zakresie procedur kontroli jakości radiofarmaceutyków na poziomie jednostek ochrony zdrowia, które skierowane będzie do wszystkich specjalistów zatrudnionych w zakładach medycyny nuklearnej, zainteresowanych zagadnieniami kontroli jakości i ochrony radiologicznej.

Zaplanowano odtworzenie 45 minutowego wykładu w języku polskim, przygotowanego przez eksperta wskazanego przez IAEA: p. dr Izabelę Cieszykowską z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów POLATOM, oraz sesję pytań i odpowiedzi z udziałem autorki. Wykład będzie dotyczył dobrej praktyki w ramach przygotowania i kontroli jakości radiofarmaceutyków w szpitalnych laboratoriach (Current Good Radiopharmacy Practice (cGRPP) in Preparation and Control of
Radiopharmaceuticals in hospital laboratories). Omówione zostaną następujące zagadnienia:
• Protokoły kontroli i zapewnienia jakości farmaceutyków (Quality
assurance and quality control protocols for radiopharmaceuticals);
• Przykłady kontroli jakości izotopów promieniotwórczych (Quality
control examples for starting radioactive isotopes).

Nota o autorze:
Pani dr Izabela Cieszykowska zatrudniona jest w NCBJ Ośrodku Radioizotopów Polatom jako starszy pracownik naukowy. Jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Toruń, Polska), w 2007 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (Warszawa, Polska). Jest specjalistką z 20-letnim doświadczeniem w zakresie opracowywania technologii wytwarzania radionuklidów i radiofarmaceutyków oraz związanych z tym zagadnień
regulacyjnych. Jest audytorem wewnętrznym systemu jakości PN-EN ISO 9001 i GMP w zakresie wytwarzania radiofarmaceutyków oraz Kierownikiem Pracowni Radionuklidów w Dziale Badań i Rozwoju.

Najnowsze komentarze
  Archiwa
  Kategorie
  • Brak kategorii
  Latest Posts
  Event Search

  You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

  Ads